Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Cultuurprijs 2023

De stemronde voor de Cultuurprijs 2023 is afgelopen.

Momenteel worden de digitale stemmen vergeleken met de stemmen op papier.

Per rijksregisternummer mag er maar 1 stem uitgebracht worden.

Voor het einde van het jaar wordt de winnaar van de cultuurprijs bekend gemaakt. 

 

 

 

Draag een kandidaat voor

2 oktober - 30 oktober '23

Screening van de kandidaturen

1 november - 15 november '23

Stem op jouw favoriet

16 november - 30 november '23

De stemmen worden geteld

1 december - 18 december '23

Bekendmaking winnaar cultuurprijs

december '23

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Bernard Van Den Bosch
Meer dan 60 jaar geleden nam Bernard Van Den Bosch, samen met enkele andere Keerbergenaars, het initiatief om het gemeentelijk patrimonium voor de toekomst veilig te stellen. Zoals bekend was de aanleiding een plaatselijke gebeurtenis en later bij de afbraak van de oude kerk werd dankzij hem en zijn medewerkers delen van de inboedel gered, wat nog kon gered worden. Om dit alles met de plaatselijke bevolking te kunnen delen, werden plannen gemaakt om een museum op te richten. Daar hoorde natuurlijk een heemkring bij, die dus 60 jaar geleden gesticht werd. Deze mensen hebben bergen werk verzet, maar Bernard is intussen de enige stichter die nog actief is in het museum en de heemkring. Daarom stellen we hem voor als kandidaat voor de Cultuurprijs. Zijn kandidatuur doet niets af aan de verdienste van andere mede-oprichters, die intussen overleden zijn of niet meer actief zijn in de kring. Na meer dan 60 jaar is het museum nog altijd de 2de (misschien wel de 1ste??) thuis voor Bernard en is hij nog altijd een actief, werkend lid. Een kleine opsomming van zijn prestaties gedurende die 60 jaren: Stichting in 1963 van de heemkring “De Botermolen” Verzamelen van oudheidkundige voorwerpen in functie van museum Herstellen van beschadigde stukken om ze zo te bewaren voor de toekomst Contacten leggen met andere kringen, verzamelaars, rommelmarkten, musea Verbroedering regelen met gelijkaardige musea en samenwerking met musea uit buurgemeenten Gidsen tijdens openingsuren museum en op vele andere tijdstippen Gidslessen geven Sprekers i.v.m. heemkunde uitnodigen bv over tin en andere onderwerpen Samenwerking regelen met andere Keerbergse verenigingen in het kader van heemkunde bv Bibgezelschap en die hun activiteiten helpen organiseren door ons domein ter beschikking te stellen en er rondleiding te geven Gastheer zijn voor bezoekers uit andere gemeenten, zelfs soms uit buitenland Informatie doorgeven als hij als oudste lid het aanspreekpunt is om alles wat waar-de kan hebben voor de heemkring en/of museum Enz. Deze lijst is zeker onvolledig en als jonge juwelier vestigde hij zich in Keerbergen en geraakte er op korte tijd ingeburgerd. Hij leerde op korte tijd heel veel mensen, toestanden, situaties, tradities, familiebanden enz van de plaatselijke bevolking kennen. Hij werd zo echt een “meerwaarde” voor Keerbergen. Hij zorgde er dus voor dat door zijn initiatief Keerbergen, “Parel van de Brabantse Kempen”, een echte parel kreeg die niet alleen voor de eigen bevolking, maar ook voor de toeristen het bezichtigen waard is. Immers, buitenstaanders die Keerbergen willen bezoeken, hebben er een belangrijke toeristische trekpleister bij. Bovendien kunnen zij kennismaken met ons dorp van een paar eeuwen geleden, dat toen eerder een arme gemeenschap was door de schrale zandgrond. Ook dit maakt ons museum tot een leerzame kennismaking voor de buitenstaanders en komt de uitstraling van ons huidig dorp zeker ten goede.Nog een andere prestatie van Bernard is het “Ratelpleintje”. We weten nog allemaal dat in het voorjaar 2020 opgeroepen werd om ’s avonds samen te komen om te applaudisseren als steun voor het zorgpersoneel in hun strijd tegen Covid19. Dit gebeurde ook door de omwonenden op het pleintje op de hoek Haachtse-/Putse-/Mechelbaan. Toen de buren samenstroomden, haalde Bernard (als echte heemkundige) een ratel boven en gaf het startsein aan. Het werd een dagelijkse gewoonte om onder begeleiding van Bernard met zijn ratel te applaudisseren. Zo ontstond niet alleen een hechte buurtvriendschap maar ook het “Ratelpleintje”. In het najaar 2020 werd dit dan officieus met een gedenkplaat aan zijn woning vastgelegd. Het Ratelpleintje werd een begrip en de volgende generaties hebben een blijvende herinnering aan een ongewone en ongekende levensfase begin 21ste eeuw. Een ander – niet te verwaarlozen element – is zijn leeftijd. Op 93-jarige leeftijd zet hij zich nog met hart en ziel in voor al het voorgaande. Je moet het maar doen! Anderzijds blijven er ook geen decennia meer over om hem de eer te bewijzen die hem toekomt. Samen met de viering van 60 jaar Botermolen, vinden we dit het moment om hem de Cultuurprijs 2023 toe te kennen.
0 0
Lees meer
Ontdek ze allemaal

Keerbergen Denkt Mee

Je stem laten horen bij komende projecten in de gemeente?

Schrijf je hier in