Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Uitleg Traject

Meer info

Timing

Meer info

Enquêteresultaten

Meer info

Het Masterplan

Meer info

Toekomst

Meer info

Keerbergen Beweegt

Keerbergen zet in op ruimte voor sport en beweging voor elke Keerbergenaar. Een klare kijk op welke noden er zijn is dan natuurlijk een eerste vereiste. Daarvoor zoeken wij jou! Wil jij mee nadenken over welke ruimte er nodig is voor sport en recreatie? Volg dan zeker het participatietraject “Keerbergen Beweegt!”.

Voorbereiding

Januari - maart 2021

Enquêtes gebruikers, sportclubs en scholen

April - mei 2022

Analyse enquêteresultaten

Juni - September 2022

Schetsontwerpen

najaar 2022

Bijsturing schetsontwerpen

Voorjaar 2023

Uitrol Masterplan in fases

2024

Inspraakmomenten bij uitrol

2024 en volgende