home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Ronde 1: stel een plek voor en leg uit waarom deze plek een zitbank verdient (1 juli tot en met 31 augustus 2023)

Duid jouw favoriete zitplek aan op de kaart. Vertel ons waarom deze plek een zitbank verdient. (max. 500 karakters) Plaats ook een foto van de gekozen plek zodat iedereen weet welk plekje je bedoelt.

Ronde 2: screening en selectie van de voorstellen (1 september tot en met 17 september 2023)

Alle voorgestelde zitplekken wordt afgetoetst aan enkele kwaliteitscriteria :

- Ligt de voorgestelde locatie in Keerbergen ?

- Kan het voorstel uitgevoerd worden op openbaar domein?

- Is de locatie publiek toegankelijk ?

- Is er voldoende ruimte en zal de nieuwe zitbank geen hinder veroorzaken ?

- Verstoort de nieuwe bank de natuurlijke omgeving niet ?

- Past de zitbank in de toekomstplannen voor de locatie?

- Is er voldoende ruimte tussen de locaties van andere zitbanken in de buurt ?

Een werkgroep analyseert samen met het college van burgemeester en schepenen de haalbaarheid van elk voorstel. Na deze evaluatieronde wordt een lijst opgesteld van alle plekken waarop inwoners kunnen stemmen.

Ronde 3 : stemronde (maandag 18 september tot en met maandag 9 oktober 2023)

Je kan je stem uitbrengen op alle zitplekken die door het college van burgemeester en schepenen zijn geselecteerd. Op elk zitplekje kan je maar één keer stemmen. De stemming is bindend. De zitbanken wordt geplaatst op de gekozen locaties in de lente.

Deel op facebook
Deel op twitter