Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Burgerparticipatie

Betrokkenheid van de burger is een onontbeerlijk element voor de mate waarin beleidsbeslissingen gedragen worden bij de bevolking.

In de gemeente Keerbergen kadert burgerparticipatie dan ook in een duidelijke doelstelling van het meerjarenplan. Bij elk nieuw project wordt de vraag gesteld of burgerparticipatie relevant kan zijn, en tot op welk niveau van de participatieladder (van informeren en raadplegen over adviseren, coproduceren, meebeslissen tot zelfbestuur).

Met het digitaal participatieplatform Keerbergen Denkt Mee wil het lokaal bestuur gerichte participatie mogelijk maken op een toegankelijke, constructieve en transparante manier, om samen te zorgen voor een nog betere toekomst voor Keerbergen. Het bestuur wil elke burger betrekken bij het beleid van onze gemeente. Want stiekem geven we allemaal graag onze mening voor een Keerbergen waar we ons thuis voelen.

Enerzijds kunnen Keerbergenaren eigen voorstellen en ideeën indienen op het platform, binnen een duidelijk kader. Anderzijds kan je als burger ook meebeslissen over de ingediende ideeën. Keerbergen gaat op zoek naar een raadgevende of beslissende stem. Dat kan door te stemmen op ideeën van andere burgers, maar ook door een keuze te maken uit aangeboden opties die het lokaal bestuur voorlegt. 

Het digitale participatieplatform vervangt de lopende fysieke trajecten niet. We willen online en offline combineren om zo meer en andere Keerbergenaren te bereiken. Want inspraak zorgt voor een sterk en gedragen beleid. 

Deel op facebook
Deel op twitter