Deel op facebook

Fase 1: Analyse kindvriendelijkheid

In het voorjaar van 2022 voerden we een grootschalig kwantitatief onderzoek waarmee we wilden te weten komen hoe kind- en jeugdvriendelijkheid Keerbergen op dit moment is. We deden dat door zoveel mogelijk objectieve data te verzamelen en door een bevraging af te nemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Maar liefst 1.536 respondenten gaven hun mening over de kindvriendelijkheid van Keerbergen binnen alle mogelijke thema’s. In mei diepten we de meest bijzondere resultaten uit die cijferanalyse uit in 6 focusgroepen. 

Een greep uit de opvallendste cijfers:

 • Onderwijs en school
  Keerbergen is een echte educatieve hotspot. Onze gemeente ontvangt dagelijks meer dan 2.000 leerlingen tussen 12 en 18 jaar, terwijl het amper 900 inwoners heeft van die leeftijd. Maar: Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar die in Keerbergen wonen gaat wel naar school in een andere gemeente (48%).

 • Vrije Tijd
  Ongeveer de helft van de kinderen (50%) en jongeren (49%) vindt niet dat ze in hun buurt kunnen meedoen aan georganiseerde activiteiten die ze leuk vinden.

 • Milieu en duurzaamheid
  Meer dan de helft van de kinderen (53%) vindt dat er veel afval rondslingert in Keerbergen.

 • Publieke ruimte
  Het is druk in Keerbergen: 54% van de gemeente bestaat uit bebouwde oppervlakte en de bevolkingsdichtheid bedraagt 706 inwoners/km² (Vlaams Gewest: 29% en 489 inw./km²). 57% van de kinderen en 43% van de jongeren vindt niet dat er leuke plaatsen zijn in Keerbergen waar ze geraken om af te spreken met vrienden, te spelen, rond te hangen of te sporten.  

 • Participatie en actorschap
  80% van de kinderen en jongeren zegt nooit of slechts soms betrokken te worden in plannen of beslissingen van de gemeente.

 • Welzijn en gezondheid
  77% van de kinderen, 54% van de jongeren en 81% van de volwassenen geven aan dat ze het aanbod geestelijke gezondheidszorg niet kennen.

 • Wonen
  De mediaanprijs voor een open bebouwing in Keerbergen bedraagt 440.000 euro. Dat is zo’n 100.000 euro meer dan in de rest van Vlaanderen.

 • Veiligheid
  71% van de kinderen heeft nog nooit met de politie gepraat en 74% voelt zich niet veilig en beschermd online. 43% van de jongeren voelt zich niet gewapend tegen de gevaren van verslavende middelen.

 • Mobiliteit en verkeer
  In 2020 was 44% van de Keerbergenaren ontevreden over de staat van de fietspaden in Keerbergen en vond 42% dat er onvoldoende fietspaden zijn en 43% dat er te weinig fietsenstallingen zijn. 40% van de kinderen vindt het niet veilig om te fietsen in de buurt van hun school.

 

Op basis van alle gegevens werden 3 prioritaire uitdagingen geformuleerd die moeten worden aangepakt om Keerbergen structureel kindvriendelijker te maken:

 1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren veilig bereikbare ontmoetingsplekken waar ze zich goed en welkom voelen kennen en er gebruik van maken?
  Deze uitdaging omvat aspecten uit de beleidsdomeinen publieke ruimte, vrije tijd, mobiliteit en communicatie.

 2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren weten bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen en gebruik maken van het aanbod zonder drempels te ervaren?
  Deze uitdaging omvat aspecten uit de beleidsdomeinen welzijn en gezondheid en communicatie.

 3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente een open boek is en kinderen en jongeren mee het verhaal kunnen schrijven?
  Deze uitdaging omvat aspecten uit de beleidsdomeinen communicatie en participatie en actorschap.

 

Lees hier het volledige rapport van fase 1.

Deel op facebook