Deel op facebook

Wat is een kindvriendelijke gemeente?

Een kindvriendelijke gemeente is een gemeenschap die ernaar streeft de rechten van het kind te realiseren en uit te rollen binnen alle beleidsdomeinen. Kindvriendelijk beleid ziet het kind als een volwaardige actor en niet alleen als er een nieuwe speeltuin wordt aangelegd, maar ook op het gebied van welzijn en zorg, mobiliteit, onderwijs, wonen, veiligheid, milieu, vrije tijd, publieke ruimte, enzovoort.

Maar let op: we kunnen als gemeente nooit kindvriendelijk zijn, we kunnen er enkel continu naar streven. Kindvriendelijkheid is immers een dynamisch, veranderlijk proces waaraan steeds nieuwe evoluties, aspecten en uitdagingen worden toegevoegd. Kindvriendelijkheid kan bovendien gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoog, want het betekent dat je rekening houdt met de meest kwestbare inwoners.


Er zijn 6 bouwstenen voor een kindvriendelijke gemeente:


  1. Een kindvriendelijke gemeente (h)erkent en geeft ruimte aan de diversiteit onder kinderen en jongeren en aan de diversiteit aan contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien.

  2. Een kindvriendelijke gemeente werkt vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren.

  3. Een kindvriendelijke gemeente voert een permanente dialoog met kinderen en jongeren en houdt zo een vinger aan de pols.

  4. In een kindvriendelijke gemeente neemt de overheid de regierol in handen en werkt ze samen met burgers en het maatschappelijk middenveld.

  5. In een kindvriendelijke gemeente kunnen kinderen en jongeren een beroep doen op kwaliteitsvolle basisvoorzieningen.

  6. Een kindvriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert solidariteit en wederzijdse betrokkenheid zodat duurzaam samenleven mogelijk wordt.

 

Ontdek hier waarom werk maken van een kind- en jeugdvriendelijk beleid belangrijk is.

Deel op facebook