home-page
Deel op facebook

Waarom is kindvriendelijkheid belangrijk?

Kindvriendelijk beleid zet het welbevinden van kinderen en jongeren centraal in alle beslissingen die genomen worden. Dat verhoogt de leefbaarheid in een gemeente, niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor iedereen. Het maakt onze samenleving ambitieus en is duurzaam en participatief beleid voor jong en oud. 

Maar waarom kan en moet iedereen in de samenleving zijn steentje bijdragen in het groeien naar een kindvriendelijke samenleving? We zetten de voordelen even op een rij!

 

 • Kinderen en jongeren zijn het nu
  In een kindvriendelijke gemeente erkennen we dat kinderen en jongeren volwaardige actoren zijn die het recht hebben Keerbergen actief mee vorm te geven en er een duidelijke plek in krijgen. Kinderen en jongeren zijn geen burgers in wording: ze zijn nu al burgers. Ze zijn dus niet enkel de toekomst, maar ook al het nu.

 • Kinderen en jongeren zijn competent
  Kinderen en jongeren zijn in staat om verschillende belangen in kaart te brengen en na te denken over een uitkomst die al die belangen in acht neemt. Daarnaast zijn het ook kritische burgers: ze zeggen waar het op staat, geven vaker dan volwassenen hun ongezouten mening en slaan geregeld nagels met koppen. Daarbovenop hebben kinderen en jongeren de gave om 'out of the box' te denken. Ze zijn in staat om met creatieve en nieuwe ideeën op de proppen te komen waar volwassenen vaak niet aan denken.

 • Ruimte voor innovatie
  Daar waar kinderen en jongeren een plek krijgen en ‘mee mogen doen’, creëren we plekken waar ruimte is voor creativiteit, voor experiment, voor nieuwe dingen. Voor vallen en opstaan, dat ook. Allemaal deel van het experiment. We creëren een dynamische samenleving met innovatieve ideeën en ingrepen als inzet.

 • Experten in jong zijn
  Kinderen en jongeren zijn ervaringsdeskundigen wanneer het gaat over hun leefwereld, noden en behoeften. Al te vaak denken volwassenen wel te weten wat het beste is voor kinderen. Maar zelfs iemand die dag in dag uit met en voor kinderen en jongeren werkt, is minder ervaringsdeskundig in wat goed is voor hen dan de kinderen zelf. Gedaan dus met het praten óver kinderen en jongeren, binnen een kindvriendelijk beleid praten we mét hen en erkennen we hen in die deskundigheid.

 • Kindvriendelijkheid stimuleert burgerschap
  In een kindvriendelijke samenleving krijgen kinderen en jongeren de kans om te groeien in burgerschap, zonder dat dit een ‘opgelegd werkje’ wordt. Wanneer alle spelers in de samenleving spontaner, vaker en intensiever met kinderen en jongeren de dialoog aan gaan en hen betrekken als actieve, deskundige partners, voelen kinderen en jongeren zich ook effectief erkend als burgers en ontwikkelen ze zo vanzelf de capaciteiten die nodig zijn om op een positieve manier in dialoog te gaan en samen te leven met burgers van allerhande allooi én met een andere mening.

 • Kindvriendelijk beleid is duurzaam
  Op een kindvriendelijke manier onze samenleving construeren, is tegelijkertijd ook werken aan een samenleving met een sterk oog voor duurzaamheid. Duurzaamheid in de twee betekenissen van het woord. Kinderen hechten ontzettend veel belang aan milieu, liggen wakker van vervuiling en ijveren voor meer aandacht voor de natuur. Daar waar gewerkt wordt aan kindvriendelijkheid, wordt automatisch gewerkt aan milieuvriendelijkheid. Een kindvriendelijke samenleving is ook een duurzame samenleving omdat kinderen en jongeren verder in de toekomst denken. Als kinderen en jongeren mee kunnen beslissen over en bouwen aan een samenleving, wordt er automatisch een lange termijnperspectief aangenomen. Kinderen en jongeren moeten nu eenmaal nog hun hele leven verder met beslissingen die vandaag genomen worden.

 • Kindvriendelijkheid als kwaliteitslabel voor het beleid
  Kindvriendelijkheid kan je hanteren als een soort van kwaliteitscheck. Als kinderen en jongeren zich ergens thuis voelen, als zij zich gewaardeerd voelen, als zij makkelijk ergens toegang toe krijgen, als zij zich veilig van punt a naar punt b kunnen verplaatsen, als de luchtkwaliteit voldoende hoog is voor hen, als communicatie over iets begrijpbaar is voor hen… dan mogen we ervan uit gaan dat dat voor iedereen geldt. Kindvriendelijk zijn is ambitieus zijn, de lat hoog leggen. Het is allerminst 'the easy way out'. Maar het maakt wel dat we een samenleving maken op hoog niveau en kwaliteitsgaranties kunnen bieden voor iedereen in die samenleving.

 

Ontdek hier hoe we in Keerbergen werken aan een kind- en jeugdvriendelijk beleid.