home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Enquêteresultaten

Op woensdag 28 september werden de resultaten besproken in een participatiemoment in GC Den Bussel.

In deze presentatie kan je de belangrijkste bevindingen terugvinden.

Aan de hand van de resultaten en de resultaten van de enquête ‘Kindvriendelijke Gemeente’ koos de gemeente voor de volgende 5 actiepunten:

  1. Mobiliteit
  2. Doorwaadbaarheid
  3. Multifunctioneel Sportveld
  4. Natuurlijke Speelmogelijkheden
  5. Sportvoorzieningen

Deze actiepunten zullen de basis worden van het masterplan en de toekomst van bewegen in Keerbergen.

Via de themakaarten worden deze actiepunten verder toegelicht.

Tijdens het participatiemoment gaven de aanwezigen inspraak over deze 5 thema’s.

In de themakaarten kan u ook het verdere verloop van het traject met korte- en lange termijnplannen terugvinden.

Alle info van het participatietraject wordt gebundeld en met deze informatie wordt in het najaar het masterplan opgesteld.