home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Timing

Voorbereiding: januari - maart 2022: 

Momenteel zijn we bezig met het bekijken van de bestaande site en wat de mogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de gebouwen en buitenruimte. 

Participatie april - september 2022:

Op 29 maart ging de infomarkt door. Daar is er een toelichting gegeven over het project. 

Vanaf dat de enquêtes (die afgenomen worden tussen april-mei) afgerond zijn, worden ze geanalyseerd en worden er themakaarten opgesteld voor het inrichtingsplan van het Sportcomplex. 

Nadien volgt er een terugkoppelmoment om de themakaarten aan het publiek voor te stellen. Dit zal doorgaan op woensdag 28 september om 19u00 in GC Den Bussel.

Schetsontwerpen - goedkeuring plannen oktober - december 2022:

Na het terugkoppelmoment wordt er gestart met de eerste aanzet van het masterplan. Na de eerste aanzet is er ruimte voor het bijsturen van de concepten en het schetsontwerp. 

Voorstelling verdere plan van aanpak

februari – maart

Na goedkeuring van de schetsontwerpen zal het masterplan met plan van aanpak op woensdag 29 maart 2023 om 19u00 in GC Den Bussel voorgesteld worden. De resultaten zullen nadien ook op keerbergen.be/keerbergenbeweegt terug te vinden zijn.

april - ...

Het masterplan zal in uitvoering gebracht worden in verschillende fasen en over verschillende jaren heen. Zo werken we stap voor stap naar het Sportcomplex van de toekomst. Hou zeker deze pagina en onze socials in de gaten, want onderweg vragen we ook graag jouw mening! Zo zijn we ook in de uitvoeringsfase er zeker van dat de invulling volstaat aan de wensen van alle Keerbergenaren.