Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Toekomst

Korte termijn (0 - 3 jaar)

Op korte termijn staat de uitvoering van fase 1 op de agenda. Hierbij zal de parking vooraan verkeersveiliger gemaakt worden, door een duidelijke scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en de fietsers en voetgangers die de site willen bereiken. Ook de groene buffer zal in deze fase aangelegd worden aan de Noordzijde van de sportsite.

Middellange termijn (3 - 5 jaar)

Op middellange termijn zal fase 2 van de sportsite verder vorm krijgen en stelselmatig uitgevoerd worden. In deze fase zal opnieuw input gevraagd worden aan de burgers bij de concrete uitrol van de plannen (cfr. participatietraject speeltuin).

Lange termijn (> 5 jaar)

Op lange termijn zal er ruimte zijn om ook de binneninfrastructuur te verfraaien en aan te pakken. Ook de vernieuwing van het kunstgrasveld wordt mee opgenomen in de langetermijnsbudgetten.

Deel op facebook
Deel op twitter