home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Uitleg Traject

Keerbergen zet in op ruimte voor sport en beweging voor elke Keerbergenaar. Een klare kijk op welke noden er zijn is dan natuurlijk een eerste vereiste. Daarvoor zoeken wij jou! Wil jij mee nadenken over welke ruimte er nodig is voor sport en recreatie? Volg dan zeker het participatietraject “Keerbergen Beweegt!”.

In het participatietraject gaat Keerbergen samen met jou op zoek naar welke ruimte nodig is voor sport en recreatie en hoe we deze ruimte best kunnen invullen. Hierbij zal de focus liggen op het sportcomplex aan de Putsebaan aangezien hier vandaag de meeste sportaccommodatie is. Keerbergen wil met een masterplan van het sportcomplex een toekomstvisie uitschrijven voor de sportsite. Ook in de rest van de publieke ruimte in Keerbergen polsen we naar andere sport- en recreatiebehoeften.

Het participatietraject 'Keerbergen beweegt' startte met een infomarkt op 29 maart 2022 in GC Den Bussel (de podiumzaal). Tijdens deze infomarkt lag de nadruk voornamelijk op de Sportsite Keerbergen.

Op deze pagina onderaan kan je de presentatie bekijken die toen gegeven werd.

Van 19 april tot 19 mei kon ook jij je mening geven via een online vragenlijst. 

Na de enquête werden de resultaten op 28 september besproken tijdens een terugkoppelmoment in GC Den Bussel.

Alle resultaten en de presentatie van het terugkoppelmoment kan je hier terugvinden.